Hytteiluften

Torsdag 3. desember ble en stor dag for Sandviken Camping.
Etter en prosess med søknader både til kommune og vegvesen, var endelig dagen kommet hvor vi skulle få besøk av Kranringen AS fra Skien som skulle flytte de tre hyttene som ble berørt av flommen i september.
Første hytte var allerede i lufta 7:30 og innen kl 15 var hele jobben gjort.

hytte14

Forsikringsselskapet dekker ikke kostnaden med flytting av hyttene, de dekker kun reparasjon for å sette hyttene tilbake i tilsvarende standard. Da vi snakket med ØTB om hva de synes om å heve hyttene som et flomsikringstiltak, synes Nicolai Østhus at det ville være fornuftig hvis det ikke kostet for mye. Vi håper selvfølgelig på et positivt utfall av tiltaket.
En tilsvarende flom, eller noe høyere, vil nå ikke berøre disse hyttene, så vi slipper å gjenta prosessen vi nå går igjennom.

flomseptember15

Dronebilde av Odd Arvid Dalen tatt 19.9.2015

Kranringen AS har snudd alle hyttene, så de er vendt mot sør og sol, istedenfor mot øst. De største hyttene var nokså tunge, over 10 tonn. Tømmerhytta vil også få innlagt vann med toalett, så nå vil vi ha 3 av 12 hytter med vann og wc.
Til tross for utfordringene dette har medført, er vi godt fornøyd med resultatet, ettersom vi også får oppgradert standarden på hyttene.

Fjellerud Bygg med Jonas Hovinbøle og Bjørn Helge Johansen i spissen har gjort en formidabel jobb med å jekke hyttene opp på treklosser, som lettet arbeidet til Kranringen betraktelig.
Nils Lauluten har laget flotte grunnmurer til hyttene og kan nå starte videre arbeid med heving av terrenget fram mot resepsjonen.

Hyttene vil stå ferdig i løpet av våren og vi ser fram til en ny sommer.

image
image