Farfar, Nils Fagerberg står helt til venstre, ved siden av står Farmor, Borghild Fagerberg. Bildet er tatt på Fagerberg

Sandviken Camping

Gjennom å drive Sandviken Camping på samme måte som den alltid har blitt drevet, skal vi skape pusterommet i den hektiske hverdagen

Oldefar Olav Fagerberg født 1886 – 1970 kjøpte Sandviken til en billig penge året 1927 etter konkurs av sagbruket som ble drevet her før. Her har de en liten potetåker som brødfør familien og de selger gress til andre gårder i bygda.
Det var dampskiptrafikk på Tinnsjøen fra 1864 – 1936.
Brygga i Austbygde var nettopp på Sandviken, dengang kalt «Thosand».
Olav får sønnen Nils Fagerberg (1919 – 2004) som finner kjærligheten med Borghild Stranderud. De gifter seg 1948 og flytter til Sandviken.
Olav og Nils er snekkere og setter opp hovedhuset som står ved innkjøringen, som stod ferdig i «krigens år 1940». (Vi fant en planke i 2. etg hvor det stod nettopp det, vi har selvfølgelig tatt vare på den!) juni 1951 blir Halvor Fagerberg født.
Borghild og Nils satser stort på melkeproduksjon og får installert flotte maskiner inne på låven. Dette er så nytenkende og storslått slik at folk kommer langveisfra for å se hvordan dette fungerer.
De hadde minimum 4 mjølkekyr.
På 50-tallet kommer fler og fler «turister» og spør om de får overnatte på plassen.
Farfar Nils ser at det er både enklere arbeid og mer lettjente penger å drive overnatting enn melkeproduksjon.
Etter kun 10 år, selger de alt av melkeproduksjonsmaskiner, bygger om låven og lager sanitæranlegg. Båsene står der den dag i dag. Dette skjedde året 1964.
Campingdriften har altså begynt for fullt!
Halvor finner kjærligheten med min mor Kari (1957-2004).
De flytter til Sandviken 1983.
Da de overtok campingen var det nesten bare klager å få. Rommene var ikke i bra stand, sanitæranleggene var nokså enkle, veldig lytt og ikke så greit.
Mamma sa ofte da «kom tilbake om 5-6 år! Gi oss litt tid!»
1989 stod det store grå sanitæranlegget ferdig. Da hadde også familien vokst til å bli 5 stk.
Det var også samme året de siste hyttene våre ble bygget. Tilsammen har vi nå 12 hytter. Den eldste hytta vi har er 100år, den heter nr 19. Tre av hyttene har farfar laget, det er tre små tømmerhytter.
1984 blir jeg født. Jeg hadde alltid visst at jeg ville ta over campingplassen en dag. Jeg reiste som utvekslingsstudent til Tyskland i 2001 for å lære ordentlig tysk. Det kommer jo så mange tyske turister hit! «Når man snakker med en annen på deres språk, snakker man til hjertet.» Videre ble det reiselivsstudier i Bø, Telemark, hvorav siste semester ble gjennomført i Guatemala.
Året 2010 stod den nye resepsjonen og sanitæranlegg ferdig. 2011 flyttet jeg tilbake til Tinn etter å ha jobbet i  resepsjonen på skipet Color Magic, som pizzakokk på Dolly Dimples i Tønsberg, og resepsjonssjef på hotellene til Hovden Resort i Setesdalen.
2014 ble det overtakelse med generasjonsskifte på Sandviken Camping, og  familiebedriften lever videre.
anette
Annette Fagerberg
Året etter 2015 blir Sandviken Camping rammet av en stor flom. Tre av hyttene ligger i vann og campingen ble for første gang stengt i noen dager. I etterkant ble flommen en velsignelse og en mulighet til å gjøre diverse endringer. De tre hyttene ble pusset opp, enda en hytte fikk innlagt vann med Wifi og WC. Det ble kuttet mer enn 115 trær på hele plassen, som gjorde at den vakre utsikten kom bedre til synet og det ble flere caravan- og teltplasser. 2012 begynte vi med matservering og like etter med skjenking av øl og vin. Sommeren 2016 kommer Kari Johanne til verden – og setter mamma Annette helt ut av campingrollen. Heldigvis er Byron fra Guatemala en kjempedyktig campingsjef i mellomtiden og får alt til å gå opp. Påske 2016 er tre nyoppussede hytter klare for utleie. 2018 begynte vi et samarbeid med Glamping Norge og vi fikk glamping telt på Sandviken. 2019 kom vår vakre saunatønne på plass, til stor glede for gjester og fastboende. Desember 2019 ble vi miljøfyrtårnbedrift og beveger oss derfor mot bærekraft og grønt miljø. Det er vi også veldig stolte over. Vi går inn i et nytt tiår, hvor vi skal bl.a. feire 100 års jubileum. Det ser vi fram til!