Farfar, Nils Fagerberg står helt til venstre, ved siden av står Farmor, Borghild Fagerberg. Bildet er tatt på Fagerberg

Sandviken Camping

Gjennom å drive Sandviken Camping på samme måte som den alltid har blitt drevet, skal vi skape pusterommet i den hektiske hverdagen

Oldefar Olav Fagerberg født 1886 – 1970 kjøpte Sandviken til en billig penge året 1927 etter konkurs av sagbruket som ble drevet her før. Her har de en liten potetåker som brødfør familien og de selger gress til andre gårder i bygda.
Det var dampskiptrafikk på Tinnsjøen fra 1864 – 1936.
Brygga i Austbygde var nettopp på Sandviken, dengang kalt «Thosand».
Olav får sønnen Nils Fagerberg (1919 – 2004) som finner kjærligheten med Borghild Stranderud. De gifter seg 1948 og flytter til Sandviken.
Olav og Nils er snekkere og setter opp hovedhuset som står ved innkjøringen, som stod ferdig i «krigens år 1940». (Vi fant en planke i 2. etg hvor det stod nettopp det, vi har selvfølgelig tatt vare på den!) juni 1951 blir Halvor Fagerberg født.
Borghild og Nils satser stort på melkeproduksjon og får installert flotte maskiner inne på låven. Dette er så nytenkende og storslått slik at folk kommer langveisfra for å se hvordan dette fungerer.
De hadde minimum 4 mjølkekyr.
På 50-tallet kommer fler og fler «turister» og spør om de får overnatte på plassen.
Farfar Nils ser at det er både enklere arbeid og mer lettjente penger å drive overnatting enn melkeproduksjon.
Etter kun 10 år, selger de alt av melkeproduksjonsmaskiner, bygger om låven og lager sanitæranlegg. Båsene står der den dag i dag. Dette skjedde året 1964.
Campingdriften har altså begynt for fullt!
Halvor finner kjærligheten med min mor Kari (1957-2004).
De flytter til Sandviken 1983.
Da de overtok campingen var det nesten bare klager å få. Rommene var ikke i bra stand, sanitæranleggene var nokså enkle, veldig lytt og ikke så greit.
Mamma sa ofte da «kom tilbake om 5-6 år! Gi oss litt tid!»
1989 stod det store grå sanitæranlegget ferdig.
1984 blir jeg født.
Året 2010 stod den nye resepsjonen og sanitæranlegg ferdig.
Annette finner kjærligheten med Ingrid og vi giftet oss 2012.
2014 overtar jeg og Ingrid Sandviken og familiebedriften lever videre.
Den eldste hytta vi har er 100år, den heter nr 19.
anette
Annette Fagerberg