Flytting av hytter

Flytting av hytter

    Torsdag 3. desember ble en stor dag for Sandviken Camping. Etter en prosess med søknader både til kommune og vegvesen, var endelig dagen kommet hvor vi skulle få besøk av Kranringen AS fra Skien som skulle flytte de tre hyttene som ble berørt av flommen...